Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. All vår behandling av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Syftet med att samla in personuppgifter för full åtkomst till Skånetrafikens varumärkesmanual är att vi vill ha kontroll över vilka som har tillgång till filer och dokument som inte är allmänt tillgängliga. De uppgifter du har lämnat till oss (namn, e-postadress och namnet på det företag du representerar) använder vi endast i detta syfte.

Det är enbart administratörer av varumärkesmanualen inom Skånetrafiken och Skånetrafikens personuppgiftsbiträden som har tillgång till dina personuppgifter och vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra bolag.

Dina personuppgifter sparar vi tills du meddelar oss att du inte längre vill kunna logga in i och få tillgång till varumärkesmanualen i sin helhet. Om du skulle glömma att meddela oss om att du inte längre är anställd eller ha uppdrag hos det av dig angivna företaget tar vi bort dina personuppgifter så snart vi får kännedom om att din anställning eller ditt uppdrag har upphört.