.

Eventbuss

.

Dekorsatser

Dekorsatserna innehåller alla exteriöra element som ska finnas på fordonen samt exakta placeringar av dessa. Vi gör inga avvikelser från våra dekorsatser.

Beskrivningar och förtydliganden av respektive exteriört element finns nedan, under Utvändig design.

Mercedes Sprinter

Volvo 13 meter

Mercedes Citaro 12 meter


Utvändig design

Under detta avsnitt finns riktlinjer och förtydliganden för våra exteriöra designelement.

 • Fordonskulörer
 • Logotyper
 • Pilmönster
 • Hållbarhetsbudskap
 • Piktogram
 • Typsnitt

Fordonskulörer

I respektive dekorsats finns angivet hur vi använder våra fordonskulörer.

Fordonskulör lackering

NCS S 1580-Y80R

Folieringskulör pilar

Avery Cast Film Bright Orange 777-048

Folieringskulör produktnamn

Avery Super Cast Burgundy 923

Logotyper

Endast Skånetrafikens och Region Skånes logotyper får finnas på våra fordon. Trafikföretag får inte synas, vare sig med logotyp eller på annat sätt.

Produktlogotyp

Förhållandet mellan namnen i produktlogotypen är statiskt.

Skånetrafikens logotyp

Foliekulör för Skånetrafikens logotyp finns angiven i respektive dekorsats.

Region Skånes logotyp

Region Skånes logotyp ska alltid vara vit.

Godkänd folie
: Avery vit

Pilmönster

Skånetrafikens pilmönster är en symbolbärare som skapar igenkänning och signalerar att kunden är på rätt plats.

Placering på fordon
Exakt placering av pilmönstret framgår av respektive dekorsats. Pilar placeras från botten av fordonets sidor och utifrån halv pilhöjd. Pilspetsen är alltid intakt efter avstigningsdörr.

Godkänd folie:
Avery Dennison, +44 1670 592092, https://graphics.averydennison.eu

Avery Dennison har en mängd återförsäljare av aktuella
folieprodukter.

Hållbarhetsbudskap

Vårt hållbarhetsbudskap placeras tillsammans med logotypen Bra Miljöval.

Godkänd folie: Avery vit

Bra Miljöval-märkning

Våra resor är Bra Miljöval-märkta, vilket vi visar genom att lägga till Naturskyddsföreningens Bra Miljöval-logotyp i kombination med vårt hållbarhetsbudskap. Vi följer Naturskyddsföreningens villkor för hur Bra Miljöval-logotypen får användas.

Godkänd folie: Avery vit

Piktogram

Detta är ett urval av våra fordonspiktogram. I respektive dekorsats framgår vilka piktogram som ska sättas upp samt deras placering.

Typsnitt

För vårt hållbarhetsbudskap använder vi typsnittet Bosis Bold.

För fordonens ID-nummer använder vi Bosis Regular (Bosis Medium för Mac).


Invändig design

Interiören i våra fordon ska upplevas som varm och välkomnande, luftig och tilltalande.
Under detta avsnitt finns riktlinjer och förtydliganden för våra interiöra designelement.

 • Interiör färgsättning
 • Materialval
 • Pilmönster
 • Belysning
 • Piktogram

Interiör färgsättning

Vi använder varma, välkomnande kulörer i våra fordon. Vi är inkluderande och genom att tillföra kontraster förenklar vi för alla som vill resa med oss.

NCS

RAL

Formica, matte 58

Tak
innertak
snedtak
takluckor och ram
handtag takluckor
fäste backspeglar


S 0500-N
S 0500-N
S 0500-N
S 0500-N
S 0500-N


9010 Pure white
9010 Pure white
9010 Pure white
9010 Pure white
9010 Pure white


F 2296 Sno white
F 2296 Sno white
F 2296 Sno white
F 2296 Sno white
F 2296 Sno white

Väggar
väggar
fönsterram


S 2002-Y
S 2002-Y


7044 Silk grey
7044 Silk Grey


F 7902 Iron
F 7902 Iron

Dörrar
dörrar
kontrastmarkering


S 2002-Y
S 1080-Y70R


7044 Silk grey
2004 Pure orange


F 7902 Iron
F 2962 Clementine

Säten
stolsrygg*
hållstöd


S 5502-Y
S 1080-Y70R


7039 Quartz grey
2004 Pure orange


F 9266 Citadel
F 2962 Clementine

* Möjlighet finns att välja bambu, bambulaminat, enfärgat grått ulltyg eller plast till stolsrygg, läs mer nedan under Stolsryggar.

Golv
golv
podester
list/trappsteg


S 7502-Y
S 7502-Y
---


7022 Umbra grey
7022 Umbra grey
1026 Luminous yellow


F 7837 Graphite
F 7837 Graphite
---

Stänger
stänger
kontrast
takfäste


borstat rostfritt stål
S 1080-Y70R
S 0500-N


---
2004 Pure orange
9010 Pure white


---
F 2962 Clementine
F 2296 Sno white

Stoppknapp
knapp
text på knapp
knapphölje


S 1085-Y90R
S 0500-N
S 7502-Y


3020 Trafiic red
9010 Pure white
7022 Umbra grey


---
F 2296 Sno white
F 7837 Graphite

Hållstöd
vid dörrar
rullstolsplats


S 1080-Y70R
S 1080-Y70R


2004 Pure orange
2004 Pure orange


F 2962 Clementine
F 2962 Clementine

Bordsyta

S 2002-Y

7044 Silk grey

F 7902 Iron

Infotainmentskärmar
ram
fästen


S 7502-Y
S 7502-Y


7022 Umbra grey
7022 Umbra grey


F 7837 Graphite
F 7837 Graphite

Materialval


Träinslag

Vi använder bambu, som är ett hållbart träslag, vid soff- och ståmoduler för att förstärka den varma och välkomnande känslan.


Vindskydd

Vi använder klarglas i vindskydden med fästen i borstat rostfritt stål. Vid dörrar frostar vi nedre delen av vindskydden.


Golv

Golvmaterial och -kulör ska godkännas av Skånetrafiken innan inköp sker. Trafikföretaget ska uppvisa ett fysiskt golvprov och dokumentation som visar att materialet är PVC-fritt. Golvprovet ska levereras i enlighet med gällande tidplan.

Golvkulör ska vara NCS S 7502-Y. För färgkoder i RAL respektive Formica, se under Interiör färgsättning.


Stolsryggar

Stolsryggar ska kläs med bambu eller bambulaminat Formica F 6930 Natural cane, matte 58, eller med enfärgat ulltyg eller plast. För ulltyg och plast gäller kulören NCS 5502-Y. För färgkoder i RAL respektive Formica, se Interiör färgsättning.

Om tyg väljs ska fysiskt tygprov uppvisas som överensstämmer med Skånetrafikens färglikare och kvalitetskrav. Tygprov ska levereras i enlighet med gällande tidplan.

Sätestyger med pilmönster

Vi använder enbart ulltyg som uppfyller kriterierna i någon av miljömärkningarna EU Ecolabel, Bra Miljöval eller Svanen.

Skånetrafiken rekommenderar ulltyget Skåne Pil Eco, som är EU Ecolabel-certifierat. Det är vävt i Skånetrafikens pilmönster och finns i två färgställningar – grå och orange. Orange färgställning används för prioriterade säten samt för flexytor. Grå färgställning används för övriga säten inklusive förarsäte.

Grå: Skåne Pil Eco 8400
Orange: Skåne Pil Eco 3116 – prioriterade säten och flexytor

Godkänd leverantör: AB Ludvig Svensson, +46 320 20288

Tyger från andra leverantörer ska godkännas av Skånetrafiken innan inköp sker. Trafikföretaget ska då uppvisa ett fysiskt tygprov som överensstämmer med Skånetrafikens färglikare, pilmönster och kvalitetskrav. Tygprovet ska levereras i enlighet med gällande tidplan.


Riktning på pilmönster

På ryggstödet pekar de mörka pilarna nedåt. På sittdynan pekar de mörka pilarna framåt.

EU Ecolabel

EU Ecolabel är ett gemensamt europeiskt miljömärke som innebär ett helhetsgrepp om produktens hela livscykel – från ingående råvaror till produktens användbarhet.

I enlighet med Skånetrafikens miljö- och hållbarhetsarbete använder vi idag EU Ecolabel-certifierade tyger.

Säten klädda med Skåne Pil Eco märker vi med en så kallad tag med EU Ecolabel-symbolen. Numret på tagen är kopplad till det certifierade Skåne Pil-tyget. Placering ska vara enligt bild nedan.

Läs mer om EU Ecolabel

Belysning

Belysningen är viktig för en välkomnande miljö. Vi strävar efter att skapa en känsla av "rum i rummet" med hjälp av olika typer av belysning. För en varm känsla är vårt riktmärke 2700 Kelvin. Vi undviker lysrör eftersom de ger ett platt och sterilt intryck.

Vi använder:

 • Ambient belysning för att skapa en behaglig upplevelse av ljuset.
 • Individuell läsbelysning vid varje säte.
 • Dimbar belysning som kan ändras beroende på årstid och tid på dygnet. För att undvika känslan av att sitta i ett skyltfönster ska belysningen inte vara alltför skarp när det är mörkt ute. Med dimbar belysning blir det även lättare att se vad som finns utanför fordonet.
 • Belysning under utskjutande delar (till exempel stolsitsar) ökar trygghetskänslan och förstärker den ambienta belysningen.
 • Belysning för att uppmärksamma nivåskillnader, till exempel trappsteg.
 • Spotlights vid särskilda funktioner, som till exempel bagageställ.
 • Särskilt städmode på belysningen, som personalen kan slå på och av, underlättar vid städning av fordonet.
 • Interiör och exteriör belysning vid fordonsdörrarna som tänds vid hållplats skapar trygghet och vägleder våra kunder.

Piktogram

Inuti våra fordon använder vi piktogram dels för att synliggöra prioriterade platser, men också för att informera om det vi vill och behöver. Vid prioriterade platser är piktogrammen ett komplement till färgsättningen på våra säten.

Nedan exempel på piktogram vi använder interiört.