Ansvarsfördelning

* Städningen genomförs inne i väderskyddet samt en meter runt omkring. Upplockning av större skräp, som till exempel pizzakartonger, omfattar ett större område och ingår i den okulära besiktningen. Området ska vara helt, rent och snyggt. Total tvätt av väderskydd ska ske ungefär varannan månad.


Ronderingar

Följande ingår i en normal rondering av Primär. Hållplatser med väderskydd ronderas i regel en gång/vecka.
Undantag finns, till exempel tätare intervaller under sommaren och på större platser (exempelvis Södervärn).

Städningen genomförs inne i väderskyddet samt en meter runt omkring. Upplockning av större skräp, till exempel pizzakartonger, omfattar ett större område och ingår i den okulära besiktningen. Området ska vara helt, rent och snyggt. Total tvätt av väderskydd ska ske ungefär varannan månad och bestå i

 • borttagande av klotter, främmande dekaler och dylikt på samtliga ytor
 • rengöring av golv i väderskydd
 • okulär kontroll och upplockning av större skräp
 • tömning och byte av påsar i papperskorgar
 • genomgång av och vid behov byte av informationsanslag
 • vid behov utbyte av brädor mot färdigbehandlade från lager
 • vintertid – avlägsna snö och sanda i väderskydd


Tömning av papperskorgar

 • Hållplats med väderskydd som underhålls av Primär städas i regel en gång/vecka.
 • Om hållplatsstolpe med papperskorg står mitt emot eller snett mitt emot ovanstående töms även den samtidigt.
 • Undantag finns: vid starkt trafikerad väg (90-väg) går teknikerna inte över vägen.
 • Övriga papperskorgar sätts upp och töms av kommunen. 


Snö- och halkbekämpning

Enligt avtalet med Primär ska de "vid behov avlägsna snö och sanda i väderskyddet". De har ingen möjlighet att åka ut till alla väderskydd och sanda/salta, utan de gör det vid behov och om vi meddelar dem.

Åker Primär ut till ett visst väderskydd så är det inne i väderskyddet som de gör vid. Skulle de se något som akut behöver åtgärdas utanför kuren så gör de detta, men det är i undantagsfall. I övrigt är det väghållaren som står för snöröjning och halkbekämpning.

Vem som är väghållare finns att hitta på Trafikverkets webbplats.