Design och funktion ska vara en röd tråd i allt arbete där våra kunder kommer i kontakt med oss.
Utifrån behov och situation gör vi anpassningar och vi agerar utifrån våra ledord.


Ledord

Vi utgår från ledord för att skapa miljöer där människor möts. Tilltalande, tryggt och hållbart.

Illustration: Sweco

En plats som är attraktiv och inbjudande. En plats som gör intryck såväl i stadsrummet som på landsbygd.

.

Illustration: Sweco

Vi skapar miljöer där kunden känner sig bekväm, inte instängd och utlämnad. Vi erbjuder relevant och tydlig information så att kunden har koll på sin resa. Med belysning och andra element skapar vi en säker miljö för våra kunder.

.

Illustration: Sweco

Vi bygger grönt och tänker hållbart över tid. Kollektivtrafiken bidrar till ett hållbart samhälle.


Pilmönster

Pilmönstret finns alltid där vi finns.
Det signalerar att du är på rätt plats
och skapar igenkänning. Skånetrafikens
pilmönster är en symbolbärare som
förstärker varumärket.


Designkomponenter som förstärker
varumärket och skapar igenkänning

  • Pilmönster
  • Mjuka former, runda hörn
  • Färg RAL 7024 enligt designkoncept
  • Väderskydd möter stadsrummet. Sticka ut/smälta in
  • Inslag av trä. Vi använder Organowood®, vilket är ett miljöklassat trä modifierat med kisel som ger lång hållbarhet och klarar hårt utsatt miljöer.

Övriga designkomponenter

  • Typsnitt - Bosis Öresund
  • Grönt inslag - växtlighet som till exempel sedum på tak eller träd i anslutning till hållplatsen