Illustration: Sweco

Inledning

Skånetrafiken är varumärket som våra kunder möter, många varje dag andra någon gång ibland. Det är därför viktigt
att våra kunder känner igen sig. På bussen, på perrongen eller i våra väderskydd. Förutsättningarna för detta presenteras
i Skånetrafikens design guidelines. Vårt mål är att erbjuda kundupplevelse i världsklass.