Väderskydd hållplatser

Väderskydd ska finnas på samtliga hållplatser med tak och väggar för att skydda mot regn och blåst. Optime 3 och Pandora finns att beställa genom Skånetrafiken.

.

 

Stadsbussväderskydd
Optime 3

 

Landsbygdshållplats
Väderskydd Pandora

Landsbygdshållplats
Väderskydd Pandora

Rekommenderas särskilt där det i huvudsak
är barn som använder hållplatsen.EllipsFunktionalitet:
Ellipserna får funktionen som en infobärare
(Topptavla ska alltid finnas som bland annat markering för stoppläge)

Placering:
Ellipsen placeras minst 60–80 cm från plattformskanten, 3–5 m efter väderskyddet/topptavlestolpe, i bussens färdriktning.

Kriterier för utplacering av ellipser:
Hållplats med > 4 lägen
Hållplats med > 7 linjer
Tillgänglighetsanpassade hållplatslägen (Enligt nya krav)

Om där finns yttre realtidsenheter, tillåts ingen ellips

 


Checklista utrustning

Målstandard Stationer och hållplatser grupp 5
Tillgänglighetsanpassad plattform
Fristående bänk med armstöd
Pandora-väderskydd på landsbygdshållplatser

Målstandard Stationer och hållplatser grupp 4
Tillgänglighetsanpassad plattform
Fristående bänk med armstöd
Väderskydd
Cykelparkering med ramlås och tak
Dynamisk trafikinformation

Målstandard Stationer och hållplatser grupp 3
Tillgänglighetsanpassad plattform
Fristående bänk med armstöd
Väderskydd
Cykelparkering med ramlås och tak
Dynamisk trafikinformation
Cykelgarage
Klockstapel
Cykelpump
Wifi
Biljettmaskin på stationer
Bilparkering och kiss’n’ride

Målstandard Stationer och hållplatser grupp 2
Tillgänglighetsanpassad plattform *
Fristående bänk med armstöd
Väderskydd
Cykelparkering med ramlås och tak
Dynamisk trafikinformation
Cykelgarage
Klockstapel
Cykelpump
Wifi
Biljettmaskin på stationer
Bilparkering och kiss’n’ride
Vänthall
Serviceombud
Toalett
Bevakning

Målstandard Stationer och hållplatser grupp 1
Tillgänglighetsanpassad plattform *
Fristående bänk med armstöd
Väderskydd
Cykelparkering med ramlås och tak
Dynamisk trafikinformation
Cykelgarage
Klockstapel
Cykelpump
Wifi
Biljettmaskin på stationer
Bilparkering och kiss’n’ride
Vänthall
Serviceombud
Toalett
Bevakning
Kundcenter

* Utskjutande plattform på hållplatser för SkåneExpressen, SkånePendeln, Spårvagn och StadsExpressen.