.

Varumärke

Ett varumärke är ett kännetecken som ger associationer hos betraktaren. Vilka tankar väcks när en buss passerar på gatan? Eller en annons syns i tidningen eller på Facebook?

Alla vi som arbetar i eller på uppdrag av Skånetrafiken bidrar till Skånetrafikens varumärke. Vårt arbete, engagemang och bemötande påverkar varumärket Skånetrafiken. Ett varumärke är inte bara logotypen, namnet eller vår reklam. Vårt varumärke är allt vi gör, säger, skriver och – inte minst – hur vi agerar.

Vi utgår alltid från kundperspektivet (utifrån- och in-tänk) i vår verksamhet för att kunna ge den bästa kundupplevelsen. Alla delar av vår verksamhet ska representera det vi vill förmedla och spontant kännetecknas av.

Vi skapar värde genom ett attraktivt, konkurrenskraftigt erbjudande som förenar kundnytta och samhällsnytta, vilket i sin tur underlättar människors vardag och ger förutsättningar för en positiv samhällsutveckling och ett hållbart samhälle.

.

Känslan styr upplevelsen

Människor tar emotionella beslut. Därför räcker det inte med funktionella egenskaper, vi behöver även skapa känslor. Det gör vi genom att lyfta fram mervärden som tydliggör vad vi står för och som förstärker de positiva känslor som vi vill förknippas med.

För att engagera och vara relevanta lyfter vi fram känsla och resor och tonar ner fakta och fordonsslag.

Vi vet att den egna reseupplevelsen har störst effekt på hur vårt varumärke uppfattas. Därför hanterar vi varje steg i reseupplevelsen på bästa möjliga sätt.

Det här är Skånetrafiken


Vi arbetar med och för mänskliga möten och utgår alltid utifrån kundens vardagliga behov. Vi har alltid ett ”utifrån- och in-tänk”. Det vi gör och hur vi gör det ska vara för kundens bästa.

Vi kör inte buss, vi kör inte tåg – det är att tänka produkt. Vi ger människor skjuts – det är att tänka nytta med produkten/vårt erbjudande.

Skånetrafiken ska vara som en trygg kompis: ”Jag förstår vad de säger, jag kan lita på dem och vet att de gör sitt bästa vid strul. Jag kan känna att de bryr sig, vilket gör att jag kan fokusera på annat.”

Vi är modiga och kreativa – i smått som stort. I ett svar till en kund, i kampanjer och gentemot kollegor. Vår ambition är alltid att göra våra kunder så glada och nöjda att de dansar ut.

Vi ska finnas där våra nuvarande och framtida kunder finns. Istället för att prata samverkar vi och genomför aktiviteter som ger Skåne skjuts. Vi omsätter tankar och ord och ser till att saker händer.

Många tillsammans blir kraft. Det finns en kollektiv kraft i det orange – tillsammans skapar vi förändring och förbättring.

Vi vill detsamma som våra kunder och de ska känna och uppleva att vi är på deras sida. Vi ser det större perspektivet och driver gemensamma frågor med våra kunder. De ska veta och känna att vi gör allt för att vår verksamhet ska fungera. Därför kommunicerar vi om vad som händer och vad vi gör. Kundens upplevelse ska vara positiv, även när det är strul.

Vi är moderna i vårt sätt att tänka och agera. Moderna som i att ligga steget före, ha örat mot rälsen och snappa upp det som intresserar, berör och påverkar våra kunder i deras vardag. Där saker händer, där ska vi finnas med.

Vi arbetar värderingsstyrt och långsiktigt. Därför att vi vet att det är det enda rätta för att vara trovärdiga och vara den trygga kompis vi ska vara.

I allt vi gör förmedlar vi en känsla av omtanke, positivitet och glädje.

Vi kan inte skräddarsy kollektivtrafiken utifrån varje individ, men vi kan få varje individ att känna sig väl bemött utifrån dess enskilda behov.

.