.

Varumärkesstrategi

Att bygga ett starkt varumärke är en värdeskapande och konsekvent process över tid. Varumärkesstrategin är vårt styrdokument som vi följer och arbetar utifrån, oavsett var vi har vår anställning.

Allt handlar om kundens upplevelse av Skånetrafiken och vårt erbjudande. Genom att i varje del av vår verksamhet och vårt erbjudande utgå från vår varumärkesstrategi säkerställer vi att vi levererar utifrån hur vi vill och ska uppfattas för att nå våra övergripande mål och på så sätt leverera kollektivtrafik i världsklass.

.