.

Våra värderingar

.

Våra värderingar påverkar i allra högsta grad vårt varumärke.

Det är vad vi gör varje dag som gör skillnad. För oss själva, för våra arbetskamrater och för våra kunder. Det är hur andra upplever Skånetrafiken som definierar vårt varumärke. Därför är det viktigt att vi fyller varumärket med det vi vill att de ska uppleva.

Att vara en värderingsstyrd organisation innebär att alla som arbetar för Skånetrafiken är bärare av våra värderingar. Värderingarna påverkar vårt arbete, vårt engagemang och vårt bemötande, men också hur vi förhåller oss till varandra, våra samarbetspartners och våra kunder. Alla har ett ansvar att känna till värderingarna och dela dem.

Skånetrafiken är en del av Region Skåne och vi delar regionens värdegrund. En tydlig värdegrund gör att vi tillsammans bidrar till att förverkliga vår vision om kollektivtrafik i världsklass, vilket i sin tur bidrar till regionens vision om livskvalitet i världsklass i Skåne. Tillsammans gör vi skillnad. Varje dag.

När vi arbetar tillsammans vill vi vara välkomnande, drivande samt visa omtanke och respekt.

Låter vi värderingarna ligga till grund för vårt dagliga arbete hjälper det oss att nå våra mål. Värderingarna visar riktning och stöd i hur vi bemöter andra, hur vi agerar och hur vi fattar beslut.

Välkomnande


Alla ska känna sig välkomna och känna att Skånetrafiken är till för oss alla.


Vi arbetar i servicebranschen och möter andra som vi själva vill bli bemötta. Alla kunder ska känna sig inkluderade och känna att vi uppskattar och värdesätter dem.

Varje kund är viktig för oss vid varje tillfälle. Vi bjuder alltid på ett leende och ett vänligt ord. Vi ger det lilla extra och anstränger oss för att varje resa ska överträffa kundernas förväntningar.

Vi är öppna i sinnet och inbjuder till samarbete och nya idéer. Vi har ett öppet och välkomnande förhållningssätt. Vi sätter oss in i våra kunders och kollegors perspektiv och ger ett bra bemötande oavsett situation.

Vår gemensamma strävan är att ständigt utveckla vår verksamhet och vårt sätt att arbeta för att ge kunden en ännu bättre upplevelse. Vi välkomnar synpunkter, eftersom det ger oss möjlighet att förbättra oss och ytterligare vässa vårt erbjudande.

Drivande


Skånetrafiken är en engagerad möjliggörare som skapar förutsättningar för människor att mötas genom ett hållbart resande.


Vi är nyfikna och tar initiativ och ansvar i vårt arbete. Vi är lösningsorienterade och engagerar oss för att göra skillnad. Med framtidstro och gemensamma krafter åstadkommer vi resultat i linje med våra mål.

Vi är affärsmässiga, rättfram och transparenta i vår attityd och inställning till våra kunder och kollegor, liksom till arbetsuppgifter och utmaningar.

Vi är handlingskraftiga och arbetar ständigt med att förbättra vårt erbjudande. Med kunden i fokus utvecklar vi smidiga, attraktiva och prisvärda resor för våra kunder. Det ska vara enkelt, bekvämt, hållbart och effektivt att resa med Skånetrafiken.

Hos oss finns en stark vilja att samarbeta, inspireras och lära av varandra. Vi kan det vi gör och delar alltid med oss av vår kunskap – på så sätt gör vi det möjligt att alltid kunna bygga vidare på vår kompetens och tillsammans driva vårt erbjudande och vår verksamhet framåt.

Omtanke och respekt


Vi bryr oss om. Vi visar hänsyn till våra kunder och kollegor och den omgivning vi lever och verkar i.


Varje kund och varje resa är betydelsefull. Vi bemöter våra kunder och vår omvärld med omtanke, respekt och entusiasm, utifrån var och ens behov och förutsättningar. På så sätt tar vi ansvar och gör skillnad. Varje dag.

När en kund väljer att resa med oss har vi fått ett förtroende. Att resa med Skånetrafiken ska vara en positiv upplevelse. Vi engagerar oss därför alltid för att göra vårt yttersta för att varje kund ska känna att de gjort rätt val när de reser med oss.

På motsvarande sätt som vi bemöter våra kunder agerar vi internt, kollegor emellan, oavsett var vi har vår anställning. Vi är lyhörda för varandras arbete och förutsättningar och inser att tillsammans kan och vill vi ge Skåne skjuts.