.

Design guidelines

Design och funktion är en röd tråd i allt arbete där våra kunder kommer i kontakt med oss. Syftet med vår fordonsdesign är att skapa enhetlighet och tydlighet. När våra fordon är lätta att känna igen gör vi det dessutom enkelt för kunden att hitta rätt.

Med utgångspunkt i våra ledord – tilltalande, tryggt och hållbart – säkerställer vi att vi utformar våra fordon i linje med vårt varumärke och våra värderingar.

.

Ledord


Attraktiv och inbjudande fordonsdesign som gör intryck såväl i staden som på landsbygden. Formspråket ska vara modernt och i framkant.


Våra kunder ska känna sig bekväma och trygga. Med design bidrar vi till en säker trafikmiljö genom väl synliga fordon samtidigt som vi bygger in igenkänning och tydlighet.


Kollektivtrafiken bidrar till ett hållbart samhälle. Vår design är tidlös och vi använder hållbara material.


Pilmönster

Vårt pilmönster finns alltid där vi finns. För kunden skapar det igenkänning och visar att hen är på rätt plats.

Pilmönstret är en symbolbärare som förstärker vårt varumärke.


Designkomponenter

Våra designkomponenter förstärker varumärket och skapar igenkänning.

Exteriöra designelement

 • Fordonsfärger
 • Logotyper
 • Pilmönster
 • Hållbarhetsbudskap
 • Piktogram
 • Typsnitt

Allt i enlighet med denna manual.

Interiöra designelement

 • Interiör färgsättning
 • Materialval
 • Pilmönster
 • Belysning
 • Piktogram

Allt i enlighet med denna manual.