.

Kommunikationsstrategi

Medan varumärkesstrategin beskriver vad Skånetrafiken är och står för, vår målposition och hur vi ska nå dit, innehåller kommunikationsstrategin riktlinjer och struktur för hur vi med kommunikation och marknadsföring ska bidra till att nå de övergripande målen: att få fler nöjda kunder och att få fler att resa med oss.

Kommunikationsstrategin underlättar även för att säkra att resurser prioriteras rätt för att understödja verksamheten.

.