.

Pågatågen®

.

Dekorsats

Dekorsatsen innehåller alla exteriöra element som ska finnas på fordonen samt exakta placeringar av dessa. Vi gör inga avvikelser från dekorsatsen.

Riktlinjer och förtydliganden för respektive exteriört element finns nedan, under Utvändig design.


Utvändig design

Under detta avsnitt finns riktlinjer och förtydliganden för våra exteriöra designelement.

  • Fordonskulörer
  • Logotyper
  • Pilmönster
  • Hållbarhetsbudskap
  • Piktogram
  • Typsnitt

Fordonskulörer

I dekorsatsen finns angivet hur vi använder våra fordonskulörer.

Fordonskulör lackering

NCS S 2060-R70B

Folieringskulör pilar

NCS S 2050-R60B

Folieringskulör front

NCS S 5040-R60B

Logotyper

Endast Skånetrafikens och Region Skånes logotyper får finnas på våra fordon. Trafikföretag får inte synas, vare sig med logotyp eller på annat sätt.

Produktlogotyp

Förhållandet mellan namnen i produktlogotypen är statiskt.

Skånetrafikens logotyp

Foliekulör för Skånetrafikens logotyp ska vara vit.

Godkänd folie: Avery vit

Region Skånes logotyp

Region Skånes logotyp ska vara vit.

Godkänd folie: Avery vit

Pilmönster

Skånetrafikens pilmönster är en symbolbärare som skapar igenkänning och signalerar att kunden är på rätt plats.

Placering på fordon
Exakt placering av pilmönster framgår av dekorsatsen. Pilar placeras från botten av fordonets sidor och utifrån halv pilhöjd.

Godkänd folie:
Avery Dennison, +44 1670 592092, https://graphics.averydennison.eu

Avery Dennison har en mängd återförsäljare av aktuella folieprodukter.

Hållbarhetsbudskap

Vårt hållbarhetsbudskap placeras tillsammans med logotypen Bra Miljöval.

Godkänd folie: Avery vit

Bra Miljöval-märkning

Våra resor är Bra Miljöval-märkta, vilket vi visar genom att lägga till Naturskyddsföreningens Bra Miljöval-logotyp i kombination med vårt hållbarhetsbudskap. Vi följer Naturskyddsföreningens villkor för hur Bra Miljöval-logotypen får användas.

Godkänd folie: Avery vit

Piktogram

Detta är ett urval av våra fordonspiktogram. I dekorsatsen framgår vilka piktogram som ska sättas upp samt deras placering.

Dekaler

På tågdörrarna placeras dekalerna nedan. Dekalen till vänster placeras på utsidan av dörrarna och dekalen till höger placeras på motsvarande yta på dörrarnas insida.

Typsnitt

För vårt hållbarhetsbudskap använder vi typsnittet Bosis Bold.

För fordonens ID-nummer använder vi Bosis Regular (Bosis Medium för Mac).