.

Språkbruk

Kunden ska känna igen Skånetrafiken, oavsett var hen möts av våra budskap – i en annons eller i ett brev, på ett kundcenter eller via kundtjänst, på tåget eller bussen.

Vi uttrycker oss enkelt, tydligt och korrekt och anpassar vårt språk till målgruppen.

Våra riktlinjer för språkbruk syftar till att vi ska ha ett enhetligt sätt att uttrycka oss och använda samma ord för samma sak. Vi använder ett vårdat, enkelt och vardagligt språk. Och vi följer svenska skrivregler när vi skriver.

.