.

Trafiknära information

Trafiknära information är sådan information som guidar kunden inför och under sin resa. Syftet är alltid att underlätta och göra det enkelt att resa med oss.

All information som på ett eller annat sätt handlar om vår trafik, oavsett om det är på hållplatser och stationer eller i andra kanaler – egna eller köpta – är trafiknära information. Det kan till exempel handla om hur man köper biljett, en linje- eller hållplatskarta, tidtabeller, tillfälliga eller permanenta trafikförändringar.

.

Budskapsanpassat utseende

Vi är konsekventa i och mellan våra olika kanaler och använder samma grafiska manér för samma slags information oavsett kanal (digital eller tryckt).

För att göra det enkelt använder vi respektive trafikslags färg till den trafiknära informationen. För övergripande information, eller information som berör fler än ett trafikslag, använder vi rött.

  • Stadstrafik – kulör gräs
  • Regiontrafik/serviceresor – kulör sol (sidhuvud i kulör orange)
  • Pågatågen® – kulör syrén
  • Övergripande/fler trafikslag – kulör hjärta

Under Färger hittar du färgkoderna för respektive trafikslag.

För linje- och hållplatskartor samt tidtabeller på hållplatser och stationer finns framtagna mallar.


Textmängd


Lite mindre information

Med ett kort inkluderande ord, som till exempel "hej!", mjukar vi upp våra faktaorienterade budskap och adderar samtidigt värme och omtanke. Genom att använda vårt grafiska manér blir budskapet tydligt. Exemplet nedan handlar om stadstrafik och därför använder vi grön bakgrund.

Lite mer information

Vit bakgrund underlättar läsbarheten när vi behöver en större textmängd för att informera. För att addera värme och färg använder vi en bild på människor i sidhuvudet. Med fördel använder vi även färg i rubriker för att ytterligare förtydliga budskapet.


Orienteringsinformation

Vår information är tydlig för att underlätta för den ovana resenären. För information som inte är direkt kopplad till ett visst trafikslag använder vi ett sidhuvud med röd färgplatta på bild. Till exempel gäller det för information om hur man hittar till rätt hållplats.


Planerad trafikinformation

För planerad trafikinformation använder vi alltid mall med vit bakgrund och sidhuvud med färgplatta på bild.

Övergripande trafikinformation har röd färgplatta. Handlar informationen om endast ett av våra egna trafikslag är färgplattan i det aktuella trafikslagets färg.


Generell trafikinformation

Vid generell trafikinformation, som till exempel rekommendationer inför kundens resa, använder vi mall med färgad bakgrund.


Tidtabeller

Med sidhuvud i respektive trafikslag, förstärkta med piktogram, hjälper vi våra kunder att hitta rätt information.

Vi använder en bakgrundsbild i sidhuvudet för att knyta ihop informationen med övrig kommunikation och marknadsföring. Bilden adderar värme och gemenskap till våra faktaspäckade tidtabeller.

Stadstrafik

Sidhuvud i kulör gräs
opacitet 80 procent

Regiontrafik/serviceresor

Sidhuvud i kulör orange
opacitet 88 procent

Pågatågen®

Sidhuvud i kulör syrén
opacitet 77 procent