.

Implementeringsprocess

Med stöd i vår implementeringsprocess säkerställer vi att beslutad fordonsdesign – såväl utvändigt som invändigt –  följs och genomförs med kvalitet.
Nedan beskriver vi kortfattat hur processen går till.

.

Godkännande av utvändig design

Ritning för aktuell fordonsmodell

När avtalet är klart överlämnar trafikföretaget slutgiltiga ritningar till Skånetrafiken på varje fordonsmodell (kategori och tillverkare) som ska användas i trafikuppdraget. Ritningarna lämnas digitalt som vektoriserad fil –  pdf eller dwg –  och ska helt överensstämma med det/de fordon som ska levereras.

Fordonsspecifik designritning

Skånetrafiken ansvarar för att ta fram en specifik, skalenlig designritning (dekorsats) där anpassning av designelement görs för varje fordonsmodell. Designritning med placeringsanvisningar och övriga specifikationer ska följas.

Färdiga designritningar levereras i digitalt format till det aktuella trafikföretaget. Det är endast den av Skånetrafiken levererade designritningen som ska användas – inga andra.

Lackering

Skånetrafiken rekommenderar lackprodukter från godkänd leverantör. Produkter från annan leverantör ska godkännas av Skånetrafiken innan lackering sker. Trafikföretaget ska då uppvisa ett fysiskt lackprov som överensstämmer med Skånetrafikens färglikare. Lackprovet ska göras på samma material och grund som fordonet får och levereras i enlighet med gällande tidplan.

Foliering

Skånetrafiken rekommenderar folieprodukter från godkänd leverantör. Folier från annan tillverkare ska godkännas av Skånetrafiken innan foliering sker. Trafikföretaget ska då uppvisa ett fysiskt folieprov som överensstämmer med Skånetrafikens färglikare. Folieprov ska levereras i enlighet med gällande tidplan.

Kompletta dekorsatser

Skånetrafiken erbjuder trafikföretag möjligheten att köpa kompletta dekorsatser anpassade för olika fordonsmodeller.


Godkännande av invändig design

Färger och material

Färgsättning och utvalda materialval för fordonsinteriören ska följas i enlighet med riktlinjer i denna manual.

Inredningsdetaljer i andra färger och material ska godkännas av Skånetrafiken innan inköp sker. Prover ska levereras i enlighet med gällande tidplan.

Golv

Golvmaterial ska vara PVC-fritt och i angiven kulör.

Trafikföretaget ska uppvisa produktspecifikation som visar att materialkraven är uppfyllda. Även prov på eventuellt avvikande kulör ska uppvisas och godkännas av Skånetafiken innan inköp sker. Produktspecifikation och golvprov ska levereras i enlighet med gällande tidplan.

Säten

Skånetrafiken rekommenderar tyg från godkänd leverantör.

Tyg från annan leverantör ska godkännas av Skånetrafiken innan inköp sker. Trafikföretaget ska då uppvisa fysiskt tygprov och testprotokoll som visar att kraven i denna manual är uppfyllda. Tygprov ska levereras i enlighet med gällande tidplan.


Slutbesiktning

Trafikföretaget färdigställer ett typfordon med komplett exteriör och interiör design. Skånetrafiken besiktigar typfordonet på plats utifrån anpassad designritning samt godkända material och kulörer.

Slutligt godkännande lämnas efter att trafikföretaget rättat eventuella avvikelser. Övriga fordon ska följa det godkända typfordonets design.