.

Stadstrafik

Gäller från 1 april 2019


I denna första del i avsnittet om Stadstrafik hittar du aktuella dekorsatser samt riktlinjer för utvändig och invändig design. Riktlinjerna gäller för avtal tecknade med Skånetrafiken från och med 1 april 2019 samt vid nyanskaffning av fordon från och med detta datum inom ramen för befintliga avtal.

Längre ner, under rubriken Tidigare version, finns dekorsatser samt riktlinjer för utvändig och invändig design som gällde fram till 31 mars 2019. Dessa riktlinjer följs vid reparation av befintliga fordon inom ramen för avtal tecknade senast 31 mars 2019.

.

Dekorsatser

Dekorsatserna innehåller alla exteriöra element som ska finnas på fordonen samt exakta placeringar av dessa. Vi gör inga avvikelser från våra dekorsatser.

Riktlinjer och förtydliganden för respektive exteriört element finns nedan, under Utvändig design.

Elbuss BYD, Landskrona

Elbuss BYD, Ängelholm

Elbuss Volvo


Gasbuss Volvo 12 meter, Ängelholm

VDL, HelsingborgsExpressen

Van Hool, MalmöExpressen


MAN Lions City

Mercedes 12 meter (2017)

Mercedes eCitaro 12 meter


Mercedes 18 meter

Mercedes Citaro G ledbuss

Mercedes Citaro LL 2 axlad


Scania

Solaris Alpino 8,9 LE, Ven

Trådbuss, Landskrona


Mercedes Sprinter City 65 (2007), Ven

 


Spårvagn

LundaExpressen


Utvändig design

Under detta avsnitt finns riktlinjer och förtydliganden för våra exteriöra designelement.

 • Fordonskulörer
 • Logotyper
 • Pilmönster
 • Hållbarhetsbudskap
 • Piktogram
 • Typsnitt

Fordonskulörer

I respektive dekorsats finns angivet hur vi använder våra fordonskulörer.

Fordonskulör lackering

NCS S 2075-G30Y

Lackeringskulör pilar

Ncs S 1080-G30Y

Folieringskulör pilar

Avery Super Cast Grass Green 956

Folieringskulör produktnamn

Avery Super Cast Dark Green 916

Logotyper

Endast Skånetrafikens och Region Skånes logotyper får finnas på våra fordon. Trafikföretag får inte synas, vare sig med logotyp eller på annat sätt.

 

Produktlogotyp

Rätt produktlogotyp finns i respektive dekorsats. Förhållandet mellan namnen i våra produktlogotyper är statiskt.

Skånetrafikens logotyp

Foliekulör för Skånetrafikens logotyp finns angiven i respektive dekorsats.

Region Skånes logotyp

Region Skånes logotyp ska alltid vara vit.

Godkänd folie: Avery vit

Pilmönster

Skånetrafikens pilmönster är en symbolbärare som skapar igenkänning och signalerar att kunden är på rätt plats.

Placering på fordon
Exakt placering av pilmönster framgår av respektive dekorsats. Pilar placeras från botten av fordonets sidor och utifrån halv pilhöjd. Pilspetsen är alltid intakt efter avstigningsdörr.

Godkänd folie:
Avery Dennison, +44 1670 592092, https://graphics.averydennison.eu

Avery Dennison har en mängd återförsäljare av aktuella folieprodukter.

Hållbarhetsbudskap

Vårt hållbarhetsbudskap placeras tillsammans med logotypen Bra Miljöval.

Godkänd folie: Avery vit

Bra Miljöval-märkning

Våra resor är Bra Miljöval-märkta, vilket vi visar genom att lägga till Naturskyddsföreningens Bra Miljöval-logotyp i kombination med vårt hållbarhetsbudskap. Vi följer Naturskyddsföreningens villkor för hur Bra Miljöval-logotypen får användas.

Godkänd folie: Avery vit

Elbudskap

Alla eldrivna fordon märks med: sladd + "100 % grön el".

Beroende på fordonsdesignen placerar vi budskapet baktill, i vitt (Avery vit) på grön bakgrund eller i grön foliekulör (Avery Super Cast Grass Green 956) mot svart bakgrund längs respektive långsida.

När vi placerar elbudskapet längs respektive långsida placerar vi vårt hållbarhetsbudskap – "Tillsammans för en hållbar framtid" – på fordonets bakdel.

Piktogram

Detta är ett urval av våra fordonspiktogram. I respektive dekorsats framgår vilka piktogram som ska sättas upp samt deras placering.

Typsnitt

För vårt hållbarhetsbudskap använder vi typsnittet Bosis Bold.

För fordonens respektive ID-nummer använder vi Bosis Regular (Bosis Medium för Mac).


Invändig design

Interiören i våra fordon ska upplevas som varm och välkomnande, luftig och tilltalande.
Under detta avsnitt finns riktlinjer och förtydliganden för våra interiöra designelement.

 • Interiör färgsättning
 • Materialval
 • Pilmönster
 • Belysning
 • Piktogram

Interiör färgsättning

Vi använder varma kulörer i våra fordon. Vi är inkluderande och genom att tillföra kontraster förenklar vi för alla som vill resa med oss.

NCS

RAL

Formica, matte 58

Tak
innertak
snedtak
takluckor och ram
handtag takluckor
fäste backspeglar


S 0500-N
S 0500-N
S 0500-N
S 0500-N
S 0500-N


9010 Pure white
9010 Pure white
9010 Pure white
9010 Pure white
9010 Pure white


F 2296 Sno white
F 2296 Sno white
F 2296 Sno white
F 2296 Sno white
F 2296 Sno white

Väggar
väggar
fönsterram


S 2002-Y
S 2002-Y


7044 Silk grey
7044 Silk grey


F 7902 Iron
F 7902 Iron

Dörrar
dörrar
kontrastmarkering


S 2002-Y
S 1080-Y70R


7044 Silk grey
2004 Pure orange


F 7902 Iron
F 2962 Clementine

Säten
stolsrygg*
hållstöd


S 5502-Y
S 1080-Y70R


7039 Quartz grey
2004 Pure orange


F 9266 Citadel
F 2962 Clementine

* Möjlighet finns att välja bambu, bambulaminat, enfärgat grått tyg (ull för buss, Trevira för spårvagn) eller plast. Läs mer nedan under Stolsryggar.

Golv
golv
podester
list/trappsteg


S 7502-Y
S 7502-Y
---


7022 Umbra grey
7022 Umbra grey
1026 Luminous yellow


F 7837 Graphite
F 7837 Graphite
---

Stänger
stänger
kontrast
takfäste


borstat rostfritt stål
S 1080-Y70R
S 0500-N


---
2004 Pure orange
9010 Pure white


---
F 2962 Clementine
F 2296 Sno white

Stoppknapp
knapp
text på knapp
knapphölje


S 1085-Y90R
S 0500-N
S 7502-Y


3020 Traffic red
9010 Pure white
7022 Umbra grey


---
F 2296 Sno white
F 7837 Graphite

Hållstöd
vid dörrar
rullstolsplats


S 1080-Y70R
S 1080-Y70R


2004 Pure orange
2004 Pure orange


F 2962 Clementine
F 2962 Clementine

Bordsyta

S 2002-Y

7044 Silk grey

F 7902 Iron

Infotainmentskärmar
ram
fästen


S 7502-Y
S 7502-Y


7022 Umbra grey
7022 Umbra grey


F 7837 Graphite
F 7837 Graphite

Materialval


Träinslag

Vi använder bambu, som är ett hållbart träslag, vid soff- och ståmoduler för att förstärka den varma och välkomnande känslan.

Vindskydd

Vi använder klarglas i vindskydden med fästen i borstat rostfritt stål. Vid dörrar frostar vi nedre delen av glasen.

Golv

Golvmaterial och -kulör ska godkännas av Skånetrafiken innan inköp sker. Trafikföretaget ska uppvisa ett fysiskt golvprov och dokumentation som visar att materialet är PVC-fritt. Golvprovet ska levereras i enlighet med gällande tidplan.

Golvkulör ska vara NCS S 7502-Y. För färgkoder i RAL respektive Formica, se under Interiör färgsättning.

Stolsryggar

Stolsryggar ska kläs i bambu eller bambulaminat Formica F 6930 Natural cane, matte 58, eller med grått enfärgat tyg (ull för buss, Trevira för spårvagn) eller plast. För tyg och plast gäller kulören NCS S 5502-Y. För färgkoder i RAL respektive Formica, se Interiör färgsättning.

Om tyg väljs ska fysiskt tygprov uppvisas som överensstämmer med Skånetrafikens färglikare och kvalitetskrav. Tygprov ska levereras i enlighet med gällande tidplan.

Sätestyger med pilmönster

Vi använder enbart ulltyg i våra bussar och tyg i Trevira i våra spårvagnar. Alla tyger vi använder ska uppfylla kriterierna i någon av miljömärkningarna EU Ecolabel, Bra Miljöval eller Svanen.

Alla tyger vävs i Skånetrafikens pilmönster. För prioriterade säten och flexytor använder vi orange färgställning och för övriga säten, inklusive förarsäte, använder vi varmgrå färgställning.

Buss

Skånetrafiken rekommenderar ulltyget Skåne Pil Eco, som är EU Ecolabel-certifierat. Det är vävt i Skånetrafikens pilmönster och finns i två färgställningar. På samtliga säten fästs en tag som visar EU Ecolabel-certifieringen (se mer under EU Ecolabel nedan).

Grå: Skåne Pil Eco 8400
Orange: Skåne Pil Eco 3116 – prioriterade säten och flexytor

Spårvagn

Skånetrafiken rekommenderar Trevira-tyg Skåne Pil TCS, som är EU Ecolabel-certifierat. Det är vävt i Skånetrafikens pilmönster och finns i två färgställningar. På samtliga säten fästs en tag som visar EU Ecolabel-certifieringen, se mer under EU Ecolabel nedan.

Grå: Skåne Pil TCS 8400
Orange: Skåne Pil TCS 3116 – prioriterade säten och flexytor


Godkänd leverantör av respektive tyg
: AB Ludvig Svensson, +46 320 20288

Tyger från andra leverantörer ska godkännas av Skånetrafiken innan inköp sker. Trafikföretaget ska då uppvisa ett fysiskt tygprov som överensstämmer med Skånetrafikens färglikare, pilmönster och kvalitetskrav. Tygprovet ska levereras i enlighet med gällande tidplan.


Riktning på pilmönster

Alla tyger till våra fordon vävs i Skånetrafikens pilmönster. På ryggstödet pekar de mörka pilarna nedåt. På sittdynan pekar de mörka pilarna framåt.

Ladda ner pilmönster

EU Ecolabel

EU Ecolabel är ett gemensamt europeiskt miljömärke som innebär ett helhetsgrepp om produktens hela livscykel – från ingående råvaror till produktens användbarhet.

I enlighet med Skånetrafikens miljö- och hållbarhetsarbete använder vi idag EU Ecolabel-certifierade tyger.

Säten klädda med Skåne Pil Eco märker vi med en så kallad tag med EU Ecolabel-symbolen. Numret på tagen är kopplad till det certifierade Skåne Pil-tyget. Placering ska vara enligt bild nedan.

Läs mer om EU Ecolabel

Belysning

Belysningen är en viktig del för att skapa en varm och välkomnande miljö. Vår belysning är varm, med riktmärke 2700 Kelvin, och med hjälp av olika typer av belysning skapar vi "rum i rummet". Vi undviker däremot lysrör, eftersom de ger ett platt och sterilt intryck.

Vi använder:

 • Ambient belysning för att skapa en behaglig upplevelse av ljuset.
 • Individuell läsbelysning vid varje säte.
 • Dimbar belysning som kan ändras beroende på tid på dygnet och årstid. Är det mörkt ute ska belysningen inte vara alltför skarp för att undvika känslan av att man sitter i ett skyltfönster. Med dimbar belysning blir det även lättare att se vad som finns utanför fordonet.
 • Belysning under utskjutande delar (till exempel stolsitsar) för att öka trygghetskänslan och förstärka den ambienta belysningen.
 • Belysning för att uppmärksamma nivåskillnader, till exempel trappsteg.
 • Spotlights vid särskilda funktioner, som till exempel bagageställ.
 • Särskilt städmode på belysningen, som personalen kan slå på och av, underlättar vid städning av fordonet.
 • Interiör och exteriör belysning vid fordonsdörrarna som tänds vid hållplats skapar trygghet och vägleder våra kunder.

Piktogram

Inuti våra fordon använder vi piktogram dels för att synliggöra prioriterade platser men också för att informera om det vi vill och behöver. Vid prioriterade platser är piktogrammen ett komplement till färgsättningen på våra säten.

Nedan exempel på piktogram vi använder interiört.


.

Tidigare version

Gäller till och med 31 mars 2019


Under denna rubrik finns dekorsatser samt riktlinjer för utvändig och invändig design som gällde fram till och med 31 mars 2019. Dessa riktlinjer ska följas endast vid reparation av befintliga fordon inom ramen för avtal tecknade senast 31 mars 2019.

Vid inköp av nya fordon inom ramen för befintligt avtal ska riktlinjerna ovan följas, som gäller från 1 april 2019.

.

Dekorsatser

Dekorsatserna innehåller alla exteriöra element som ska finnas på fordonen samt exakta placeringar av dessa. Vi gör inga avvikelser från våra dekorsatser. Riktlinjer och förtydliganden av respektive exteriört element finns under Utvändig design.

Vid nyanskaffning av fordon får trafikföretag inte längre ha sin logotyp eller på annat sätt synas på fordonen.

BYD elbuss

Mercedes eCitaro 12 meter

Mercedes Citaro 12 meter


Mercedes Citaro 18 meter

Scania

Volvo gasbuss 12 meter


Scania Van Hool MalmöExpressen

MAN Lions City

Volvo elbuss


Solaris Alpino 8,9 LE, Ven


Utvändig design

Syftet med vår fordonsdesign är att stärka varumärket och skapa tydlig igenkänning.

Under detta avsnitt finns riktlinjer och förtydliganden för våra exteriöra designelement.

 • Fordonskulörer
 • Logotyper
 • Pilmönster
 • Hållbarhetsbudskap
 • Piktogram
 • Typsnitt

Fordonskulörer – lackering och foliering

I respektive dekorsats framgår hur vi använder fordonskulörerna.

Lackeringskulör

NCS S 2075-G30Y

Folieringskulör pilar

Avery Super Cast Grass Green 956

Folieringskulör produktnamn

Avery Super Cast Dark Green 916

Logotyper

Vid nyanskaffning av fordon får trafikföretag inte längre ha sin logotyp eller på annat sätt synas på fordonen.

Produktlogotyp

Så här ser produktlogotyperna ut för fordon i kategorin stadstrafik.
Dessa finns även i respektive dekorsats.

Skånetrafikens logotyp

Folieras med den foliekulör som finns angiven under respektive produkt nedan.

Region Skånes logotyp

Region Skånes logotyp ska alltid vara vit.

Godkänd folie: Avery vit

Pilmönster

Pilmönstret skapar igenkänning och signalerar att kunden är på rätt plats. Pilmönstret finns alltid där vi finns. En symbolbärare som förstärker vårt varumärke.

Placering på fordon
Specifik pilstorlek och placering av pilmönstret finns under varje dekorsats.

Godkänd återförsäljare, folie: Avery Dennison har en mängd återförsäljare av aktuella folieprodukter.
För information: Avery Dennison, +44 1670 592092
https://graphics.averydennison.eu

Andra leverantörer: Folier från annan tillverkare ska godkännas av Skånetrafiken innan foliering sker. Trafikförtaget ska då uppvisa ett fysiskt folieprov som överensstämmer med Skånetrafikens färglikare.

Hållbarhetsbudskap

Vårt hållbarhetsbudskap sätts tillsammans med logotypen Bra Miljöval.

Godkänd folie: Avery vit

Miljömärkning

Våra resor är Bra MIljöval-märkta, vilket vi visar genom att lägga till Naturskyddsföreningens Bra Miljöval-logotyp i kombination med vårt hållbarhetsbudskap. Vi följer Naturskyddsföreningens vilkor för hur Bra MIljöval-logotypen får användas.

Godkänd folie: Avery vit

Piktogram

Detta är ett urval av fordonspiktogrammen. Läs mer om var piktogrammen ska placeras under respektive dekorsats.

Typsnitt

För vårt hållbarhetsbudskap använder vi typsnittet Bosis Bold.

För fordonens ID-nummer använder vi Bosis Regular (Bosis Medium för Mac).


Invändig design

Tak, väggar och ledstänger

För att interiören ska uppfattas som luftig och tilltalande är innertaket i en ljusare kulör. För att tillföra kontrast och erbjuda en miljö som även är anpassad för människor med funktionshinder är vissa delar i en mörkare gråskala.

Interiörens accentfärg beslutas tillsammans med varumärkesansvarig på Skånetrafiken.

Träinslag

I soff- och ståmoduler använder vi inslag av bambu.

Golv

Gerflor Sirius 6727 Anthracite

Godkänd golvleverantör:
Geriflor Transport flooring
43, Bld. Garibaldi
69170 Tarare, Frankrike

Säten

Tygnamn: Skåne Pil Eco 8400

Sätestyget ska uppfylla kriterierna i någon av miljömärkningarna EU Ecolabel, Bra Miljöval eller Svanen. Skånetrafikens sätestyg Skåne Pil Eco är EU Ecolabel-certifierat.

På stolens rygg pekar de mörka pilarna nedåt. På sittdynan pekar de mörka pilarna framåt. Sätets baksida kläs med grått tyg eller plast.

Prioriterade säten och flexytor

Tygnamn: Skåne Pil Eco 3116

För kunder med funktionsnedsättningar markerar vi dessa säten samt flexytor i avvikande färg tillsammans med piktogram som vägleder.

På stolens rygg pekar de mörka pilarna nedåt. På sittdynan pekar de mörka pilarna framåt. Sätets baksida kläs med grått tyg eller plast.

Godkänd leverantör: AB Ludvig Svensson, +46 320 20288

Tyger från andra leverantörer ska godkännas av Skånetrafiken innan inköp sker. Trafikföretaget ska då uppvisa ett fysiskt tygprov som överensstämmer med Skånetrafikens färglikare, pilmönster och kvalitetskrav. Tygprovet ska levereras i enlighet med gällande tidplan.

EU Ecolabel

EU Ecolabel är ett gemensamt europeiskt miljömärke som innebär ett helhetsgrepp om produktens hela livscykel – från ingående råvaror till produktens användbarhet.

I enlighet med Skånetrafikens miljö- och hållbarhetsarbete använder vi EU Ecolabel-klassade tyger.

Säten klädda med tyget Skåne Pil Eco märks med en så kallad tag med EU Ecolabel-symbolen enligt bilden som visas.

Läs mer om EU Ecolabel