.

Serviceresor

.


Dekorsatser

Dekorsatserna innehåller alla exteriöra element som ska finnas på fordonen samt exakta placeringar av dessa. Vi gör inga avvikelser från våra dekorsatser.

Riktlinjer och förtydliganden för respektive exteriört element finns nedan under Utvändig design.

Ford Transit 350

Ford Transit L3H2

Ford Transit L3H3


Renault Master L3H2

Volkswagen elbil


Utvändig design

Under detta avsnitt finns riktlinjer och förtydliganden för våra exteriöra designelement.

  • Fordonskulörer
  • Logotyper
  • Pilmönster
  • Hållbarhetsbudskap
  • Piktogram
  • Typsnitt

Fordonskulörer

I respektive dekorsats finns angivet hur vi använder våra fordonskulörer.

Fordonsulör lackering

NCS S 0585-Y20R

Fordonskulör foliering

Avery Supreme wrappingfilm

Folieringskulör pilar

Avery Sunflower Yellow 706

Folieringskulör produktnamn

Avery Super Cast Mocha Gloss 973

Logotyper

Endast Skånetrafikens och Region Skånes logotyper får finnas på våra fordon. Trafikföretag får inte synas, vare sig med logotyp eller på annat sätt.

Produktlogotyp

Förhållandet mellan namnen i produktlogotypen är statiskt.

Skånetrafikens logotyp

Godkänd folie: Avery Super Cast Mocha Gloss 973

Region Skånes logotyp

Region Skånes logotyp ska alltid vara vit.

Godkänd folie: Avery vit

Pilmönster

Skånetrafikens pilmönster är en symbolbärare som skapar igenkänning och signalerar att kunden är på rätt plats.

Placering på fordon
Exakt placering av pilmönstret framgår av respektive dekorsats. Pilar placeras från botten av fordonets sidor och utifrån halv pilhöjd. Pilspetsen är alltid intakt efter avstigningsdörr.

Godkänd folie
Avery Dennison, +44 1670 592092, https://graphics.averydennison.eu

Avery Dennison har en mängd återförsäljare av aktuella folieprodukter.

Hållbarhetsbudskap

Vårt hållbarhetsbudskap placeras enligt anvisning i respektive serviceresefordons dekorsats.

Godkänd folie: Avery svart

Piktogram

I respektive dekorsats framgår placering av piktogrammen.

Typsnitt

För vårt hållbarhetsbudskap använder vi typsnittet Bosis Bold.

För fordonens ID-nummer använder vi Bosis Regular (Bosis Medium för Mac).