.

Nyheter i varumärkesmanualen

.

 

Varumärke


Varumärkesstrategi

 • Justerade och nedkortade texter och förklaringar.

Varumärkesstrategi

Varumärkesarkitektur

 • Avsnittet är helt uppdaterat, bland annat med viktig information om hur vi använder våra produktnamn.
 • Nytt är hur vi kommunicerar samarbeten med tredje part.
 • Ny namnstrategi och namnpolicy.

Varumärkesarkitektur


Hållbarhet

 • Uppdaterad ordlista med vilka ord och uttryck vi använder respektive inte använder för att kommunicera kring hållbarhet. Vi använder ord med positiv klang, tänk nudging. Därför använder vi till exempel inte ord som klimatångest utan uttrycker oss istället med ord som klimatanpassat, klimatsmart, klimatspara.

Hållbara ordval och uttryck


Kommunikation


En flik för kommunikationsstrategi, identitet och layout

Vi har slagit ihop de tre tidigare flikarna Grafiska riktlinjer, Kommunikation och Tillämpningar till en gemensam flik, döpt till Kommunikation. Under fliken hittar du tre huvudavsnitt: kommunikationsstrategin, identitet och layout. Samtidigt har vår ambition varit att renodla avsnittet om identitet så att det i princip bara innehåller riktlinjer kring våra identitetsbärare, medan avsnittet om layout innehåller exempel på hur vi använder våra identitetsbärare.

 • Kommunikationsstrategin är reviderad för större tydlighet.
 • Identitet innehåller kortfattad information kring våra identitetsbärare.
 • Layout är indelat i underflikarna textmanér, bildmanér, grafiskt manér, digitalt manér, film och rörligt samt kampanjer. Varje flik är fylld med både nya och äldre exempel för att tydliggöra och inspirera.

Observera att det alltid är riktinjerna beskrivna i text som gäller, medan bilder och exempel främst syftar till att tydliggöra och inspirera. En del äldre exempelbilder har inte uppdaterats utifrån de nya riktlinjerna.

I vår bildbank finns alltid bilder som du kan använda fritt. Ladda aldrig ner bilder direkt från varumärkesmanualen, eftersom vissa av dem inte omfattas av fulla rättigheter att använda i vår kommunikation.


Kommunikationsstrategi

Språkbruk

 • Uppdaterad ordlista
 • Vi använder ord med positiv klang, tänk nudging. Vi säger och skriver till exempel hellre "kom ihåg" istället för "glöm inte".

Ordval


Identitet


Logotyp och symbol

 • Ny struktur och delvis nytt textinnehåll. Under rubriken hittar du numera även information om och exempel på användning av bottenplatta.
 • Nytt är riktlinjer för minsta storlek på logotyp och Skå-symbol. Uppdaterade storleksförhållanden mellan Skånetrafikens och Region Skånes logotyper samt Skå-symbolen.

Identitet

Typsnitt

 • Våra typsnitt är indelade i identitetsbärande typsnitt respektive standardtypsnitt.
 • I avsnittet finns korta beskrivningar av hur vi använder typsnitten, till exempel stor eller liten bokstav, radavstånd och textstorlekar.

Typsnitt

Färger

 • Skånetrafiken ska uppfattas som färgstark och därför har vi samlat alla våra kulörer i en färgpalett. Vi använder hela paletten i vår kommunikation – dock inte samtidigt. Huvudfärgen i en enhet ska alltid vara en varm kulör.
 • Exempel på färgkombinationer och hur dessa får användas.
 • Färgkoderna för våra kulörer kan laddas ner för att du alltid ska ha dem nära tillhands.

Färger

Grafiska element

 • Nya möjligheter att använda bubblor.
 • Nytt är att vi, utifrån vissa riktlinjer, kan använda piktogram som grafiska element i vår kommunikation.
 • Nya piktogram som kan användas för att förstärka budskap i vår kommunikation – däremot inte som "utfyllnad". I riktlinjerna för piktogrammen finns mer information.

Grafiska element


Layout

Textmanér

 • Nytt avsnitt ”Punkt eller inte?” under fliken Textmanér.
 • För ökad läsbarhet har vi samlat de alternativ vi använder under rubriken ”Text i layout”.

Textmanér

Grafiskt manér

Våra budskap är alltid viktigast och de grafiska elementen syftar alltid till att förstärka och förtydliga budskapen. Vi är sparsamma med hur vi använder de grafiska elementen och kombinerar dem inte hur som helst eftersom vi inte vill att de ska ta över eller konkurrera med varandra.

 • Bali Skåne är i och för sig ett typsnitt, men vi ser och använder det framför allt som ett grafiskt element. I förhållande till annan text placerar vi Bali Skåne lite längre ut i vänsterkant.
 • Tydligare riktlinjer för hur vi placerar Skå-symbolen.
 • Bubblor kan användas både som "säljbubblor" och för att lyfta information.
 • Nytt är att vi kan använda piktogram för att förstärka budskap i vår kommunikation. Vi använder dem däremot inte som "utfyllnad".
 • Grafiska lösningar vid samarbeten är ett helt nytt avsnitt. Läs även under Varumärke/Arkitektur för att känna dig trygg i hur vi gör vid olika typer av samarbeten.
 • Vi använder boilerplate på baksidan av alla våra trycksaker, även när de har fyra eller färre sidor.

Grafiskt manér

Digitalt manér

 • Helt nytt avsnitt om nyhetsbrev och landningssidor.

Digitalt manér

Kampanjer

 • Alla delar i en kampanj ska hänga ihop, men varje enhet måste inte innehålla alla element. Tvärtom är det bättre att de olika enheterna kompletterar varandra. Läs mer i avsnittet.
 • Ny information om och exempel på bra fordonsfoliering.
 • Som inspiration hittar du en rad exempel från olika kampanjer.

Kampanjer


Fordon och trafik

Stadstrafik

 • Uppdelning mellan aktuella och tidigare version av riktlinjer för stadstrafik. Aktuella riktlinjer gäller för avtal tecknade från och med 1 april 2019 samt vid nyanskaffning av fordon från och med detta datum inom ramen för avtal som tecknats tidigare.
 • Tydligare riktlinjer för invändig design, bland annat när det gäller interiör färgsättning.
 • En nyhet är även att vi har infört riktlinjer för interiör belysning.

Stadstrafik


Regiontrafik

 • Uppdelning mellan aktuella och tidigare version av riktlinjer för regiontrafik. Aktuella riktlinjer gäller för avtal tecknade från och med 1 april samt vid nyanskaffning av fordon från och med detta datum inom ramen för avtal som tecknats tidigare.
 • Tydligare riktlinjer för invändig design, bland annat när det gäller interiör färgsättning.
 • En nyhet är även att vi har infört riktlinjer för interiör belysning.

Regiontrafik


Eventbuss

 • Tydligare riktlinjer för invändig design, bland annat när det gäller interiör färgsättning.
 • En nyhet är även att vi har infört riktlinjer för interiör belysning.

Eventbuss